TEIKOKU SEIYAKU CO., LTD.
Address: 567 Sanbonmatsu, Higashi-kagawa, Kagawa 769-2695
Phone : +81-879-25-2221Fax : +81-879-25-3599
Homepage : https://www.teikoku.co.jp/en/